www.werkenalsuitzendkracht.nl

На які види відпусток ви маєте право?

Дні відпустки

Законом передбачено, що кожний працівник має право на відпустку, що принаймні в чотири рази перевищує кількість узгоджених робочих годин на тиждень, або, якщо кількість робочих годин визначається на рік, то не менше відповідного часу. Див. статтю 7:634 Цивільного кодексу Нідерландів. Це дорівнює 20 дням відпустки на рік за умови повного робочого дня (40 годин на тиждень) протягом всього року. Ці 20 днів відпустки називаються гарантованими відпускними днями.

КТД для тимчасових працівників передбачає більшу кількість відпускних днів, ніж мінімально визначена законом. Йдеться про 5 додаткових днів відпустки на рік за умови повного робочого дня. Ці дні називаються понаднормовими відпускними днями. Див. статтю 26 КТД для тимчасових працівників: за кожний повний робочий місяць працівник має право на 16 2/3 годин відпустки, а якщо не було відпрацьовано повний робочий місяць, то пропорційну частину.

Анулювання відпускних днів

Слід використовувати якомога більше відпускних днів в календарному році, в якому вони накопичуються. У працівників із договором тимчасового працевлаштування фази A або фази B гарантовані відпускні дні анулюються наприкінці календарного року, наступного за роком, у якому вони були накопичені. Див. п.3 ст. 26 КТД для тимчасових працівників. Наприклад, право на відпустку, накопичену протягом 2022 року, спливає 1 січня 2024 року.

Понаднормові відпускні дні анулюються через п’ять років після календарного року, в якому вони були накопичені. Наприклад, за 2022 рік працівник накопичив 4 понаднормові відпускні дні. Їх необхідно використати до 1 січня 2028 року. Увага: у працівників, найманих за договором тимчасового працевлаштування фази C, всі відпускні дні (гарантовані та понаднормові) мають термін дії п’ять років.

Святкові дні

На підставі статті 27 КТД для тимчасових працівників у певних випадках працівник має право на продовження нарахування заробітної плати протягом святкових днів. Продовження нарахування заробітної плати діє лише у наступних випадках:

 • Усвятковідні, визначеністаттею 27;
 • Якщо працівник працює у святковий день.

Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами

На підставі статті 3:1 закону Нідерландів «Про працю та догляд» працівниця має право на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами.

Короткотривала відпустка

На підставі статті 28 КТД для тимчасових працівників працівник має право на короткотривалу відпустку. Під короткотривалою відпусткою мається на увазі відсутність протягом обґрунтованого періоду часу, коли тимчасовий працівник не може виконувати свою роботу. Вона може надаватися в наступних випадках:

 • непередбачуваніобставини, щовимагаютьнегайногоприпиненняроботи,
 • покладенийзакономабоурядомобов’язок, безгрошовоїкомпенсації, якийнеможебутивиконанийпрацівникомувільнийчас (наприклад, участьувиборахможливалишевробочийчас)
 • особливіособистіобставини (наприклад, смерть партнера)

Відпустка у зв’язку з народженням дитини

Після народження дитини у дружини, зареєстрованої партнерки, особи, з якою працівник проживає без укладання шлюбу, або особи, чию дитину працівник визнає, працівник протягом чотирьох тижнів має право на оплачувану відпустку у зв’язку з народженням дитини тривалістю однин робочий тиждень відповідно до статті 4 :2 Закону Нідерландів «Про роботу та догляд». Чотиритижневий період починається від першого дня після пологів.

Короткотривала відпустка по догляду

На підставі статті 5:1 Закону Нідерландів «Про роботу та догляд» працівник має право на відпустку по догляду, необхідному у зв’язку з хворобою батьків, партнера чи дитини.

Спеціальна відпустка

На підставі статті 28 КТД для тимчасових працівників працівник має право на спеціальну відпустку. Її може бути надано в наступних випадках:

 • заручини
 • реєстрація шлюбу чи партнерства
 • реєстрація шлюбу чи партнерства дитини, онука/онуки, брата/сестри, батьків
 • смерть партнера чи дитини
 • смерть брата/сестри, батька/матері, дідуся/бабусі, онука/онуки
 • 12,5, 25 і 40 років шлюбу
 • 25 та 40 років вислуги
 • 25, 40, 50, 60 і 70 років шлюбу батьків, дідів і бабусь
 • складання (професійного) іспиту на отримання визнаного диплому.

Завершення трудових відносин (контракту). Дізнайтеся тут, які правила діють для роботодавців і працівників.

Випробувальний термін

Строковий трудовий договір на визначений строк без положення про роботу через агенство може на підставі статті 13 КТД для тимчасових працівників  передбачати наявність випробувального терміну лише в разі його укладання на строк більше ніж шість місяців. Якщо після перерви в один рік або менше укладається черговий строковий трудовий договір без положення про роботу через агенство, такий договір не може передбачати наявність випробувального терміну. Однак випробувальний термін може бути узгоджений повторно, якщо передбачена договором робота явно вимагає інших навичок або обов’язків.

Положення про роботу через агенство

Строковий трудовий договір з положенням про роботу через агентство завершується на підставі статті 15 КТД для тимчасових працівників:

 • згідно закону, якщо замовник з якоїсь причини більше не хоче або не може наймати тимчасового працівника
 • якщо тимчасовий працівник з будь-якої причини, більше не хоче або не може виконувати обумовлену роботу.

Якщо працівник знаходився у розпорядженні замовника більше 26 робочих тижнів, агентство з тимчасового працевлаштування зобов’язане повідомити тимчасового працівника щонайменше за 10 календарних днів до розірвання договору тимчасового працевлаштування. Це не стосується випадків, коли тимчасовий працівник втрачає працездатність. Якщо агентство з тимчасового працевлаштування не дотримується або не повністю дотримується цього строку повідомлення, воно має виплатити тимчасовому працівникові компенсацію, що дорівнює фактичній заробітній платі, яку тимчасовий працівник отримав би за період не дотриманого строку повідомлення, якщо тільки агентство з тимчасового працевлаштування не запропонувало тимчасовому працівникові відповідну роботу на цей період.

Тимчасовий працівник повинен повідомити агентство з тимчасового працевлаштування про своє бажання розірвати строковий договір не пізніше ніж за один робочий день.

Дострокове розірвання контракту за ініціативою працівника

Строковий трудовий договір без положення про роботу через агентство на підставі статті 15 КТД для тимчасових працівників може з першого наступного робочого дня бути достроково розірваний як тимчасовим працівником, так і агентством з тимчасового працевлаштування, з дотриманням строку повідомлення, визначеним статтею 7:672 Цивільного кодексу Нідерландів, якщо лише таку можливість не виключено письмово оформленим договором тимчасового працевлаштування. Якщо термін дії договору тимчасового працевлаштування коротший за встановлений законом строк повідомлення, дострокове його розірвання в жодному разі неможливе.

Незважаючи на це, тимчасовий працівник може розірвати договір тимчасового працевлаштування без положення про роботу через агентство з негайним набранням чинності, якщо агентство з тимчасового працевлаштування посилається на виключення щодо продовження нарахування заробітної плати.

Строк повідомлення

Безстроковий договір тимчасового працевлаштування без положення про роботу через агентство може на підставі статті 15 КТД для тимчасових працівників бути розірваний наступного робочого дня з дотриманням встановленого законодавством строку повідомлення.

Правила звільнення

Правила, які застосовуються до роботодавця та працівника після закінчення трудового договору, містяться у частині 9 розділу 10 тому 7 (стаття 667 – 686a) Цивільного кодексу Нідерландів.

Термін дії

Право на подання клопотання до районного суду втрачається на підставі підпункту «а» пункту 4 статті 7:686a Цивільного кодексу Нідерландів через два місяці від дня закінчення терміну дії трудового договору.

Доповнення щодо WW та WGA у приватному порядку

Дія права на WW (по безробіттю) і WGA (по непрацездатності) через певний час спливає. Для тимчасових працівників передбачено, що дія обох цих прав продовжується шляхом оформлення страхування в приватному порядку за рахунок роботодавця. Це регулюється статтею 46 КТД для тимчасових працівників.

Схема PAWW зазвичай перебуває в зоні відповідальності Фонду PAWW (SPAWW), але в деяких випадках — іншого постачальника відповідних послуг. Одержувачі повинні самостійно подати заяву на отримання надбавки тоді, коли вони мають на неї право. Умовою для нарахування надбавки є те, що на момент звільнення або на момент отримання права на WGA на працівника поширюється дія колективного трудового договору, в якому передбачено вирішення цього питання, наприклад, КТД для тимчасових працівників. З роз’ясненнями схеми можна ознайомитися на вебсайті SPAWW.